Nieuws op den Baum – 2010-02-10

Dorpsoverleg Baarlo (Op den Baum 10 februari 2010)

Zoals u inmiddels weet is het Dorpsoverleg Baarlo van start gegaan. Wat ons deugd doet is dat er al meteen onderwerpen worden aangedragen die de leefbaarheid in Baarlo zullen gaan verbeteren. Het bestuur van het Dorpsoverleg pakt deze zaken graag op en via Op den Baum willen we u graag op de hoogte houden van onderwerpen waar we mee bezig zijn. Mocht er iets bij staan waarvan u denkt dat het ook betrekking heeft op u of de vereniging waar u lid van bent, of u heeft om een andere reden interesse; neem dan contact met ons op via ons emailadres: dorpsoverleg@baarlo.nl, of telefonisch 4772844.
Wij brengen alle belanghebbenden bij elkaar en ondersteunen waar we kunnen.

 

Een greep uit de onderwerpen die binnen zijn gekomen:
*) schilderingen Maastraat. De Boerenbond is weg. We kijken nu tegen kale muren aan. Het plan is nu gerezen om in afwachting op de nieuwbouw de muren te verfraaien met mooie schilderingen. Daarvoor is oa contact gezocht met Baarlo Kreatief, de basisscholen en Jong Nederland.
*) steun Ride for the Roses Dit is de naam van een groots opgezette fietstocht die vanuit Venlo in september ook Baarlo aandoet. De opbrengsten zijn voor het KWF Kankerfonds. Het Dorpsoverleg ondersteunt deze organisatie. Wilt u meedoen of organiseert u zondag 5 september ook iets in Baarlo; laat het dan horen.
*) wandelproject Peel en Maas Samen met de andere kernen wordt er hard gewerkt aan een knopenwandeltocht die diverse wandelroutes aan elkaar koppelt. Het toeristisch platform, de VVV en de Dorpsoverleggen en nog andere organisaties uit de gemeente werken hier samen aan mee.
*) digitaal jongerenplatform De jongeren uit de gemeente Peel en Maas heeft een eigen jongerenportaal, PEMMERS.nl. Een website met vele leuke items die de jongeren van Peel en Maas zal voorzien van informatie over de gemeente en de verschillende kernen. Informatie over evenementen, foto’s van deze evenementen, nieuws uit de kernen, een online podium en vacatures zijn enkele onderwerpen die op de website te vinden zijn. We zoeken nog naar een jongere uit Baarlo die als webmaster namens de jongeren uit Baarlo mee wil helpen.
*) expositie Kerkböske kernen Peel en Maas Elke kern krijgt de gelegenheid zijn dorp te presenteren in een tentoonstelling. Deze tentoonstelling moet de diversiteit van de kernen weergeven. Historische werkgroep de Borcht is hier oa mee aan het werken.
*) project de Engelbewaarder voor in de oude kleuterschool de Engelbewaarder liggen plannen om een multifunctionele voorziening te realiseren. Ook voor de ruimte er om heen liggen diverse plannen voor zorg en welzijn. Het kernteam WWZ is benaderd om hier mee over na te denken.
*) openbaar vervoer naar Panningen Uit het leefbaarheidsonderzoek Baarlo is oa gebleken dat er behoefte is een rechtstreekse verbinding met het centrum (gemeentehuis) van Panningen. Het Dorpsoverleg Kessel heeft ons benaderd mee te denken en te kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

Zo maar een greep uit de zaken die worden opgepakt. Als u er meer over wilt weten neem gerust contact met ons op en kijk ook op onze site: www.dorpsoverleg.baarlo.nl