Dorpsoverleg Baarlo

Doelstelling Dorpsoverleg

Doelstelling van het Dorpsoverleg is dat Baarlo in de toekomst leefbaar blijft en dat vraagt met name een inzet van de inwoners van Baarlo zelf. Dit wordt ook wel zelfsturing genoemd. De nieuwe gemeente hecht veel waarde aan dit nieuwe fenomeen. Het komt er feitelijk op neer dat als je wat voor je kern/wijk geregeld wilt hebben, je als zodanig zelf actie onderneemt.

Het dorpsoverleg moet het infopunt in Baarlo worden, zowel intern voor alle inwoners, groepen verenigingen in Baarlo, maar ook extern voor o.a. alle maatschappelijke organisatie zoals de gemeente, de woningcorporatie en de zorginstellingen.

  

Werkwijze

Het dorpsoverleg zal als communicatieorgaan regelmatig contact hebben met de in Baarlo op diverse aandachtsvelden gerichte vereningingen, stichtingen, groepen etc. Het is dus niet de bedoeling dat het dorpsoverleg het werk overneemt . In gezamenlijkheid zetten we ons in voor het wel en wee van onze mooie kern Baarlo.

  

Uitgangspunten

1. Een communicatieorgaan. Een orgaan dat thema en/of startbijeenkomsten belegt.
2. Legitimatie en vertrekpunt is de leefbaarheidsrapportage Baarlo 2009
Inwoner(s), groepen en verenigingen kunnen ook zelf contact opnemen met het bestuur van het dorpsoverleg.