Nieuws: Staatssecretaris Bussemaker bezoekt gemeente Helden

Staatssecretaris Bussemaker bezoekt gemeente Helden

Maandag 14 december 2009 heeft staatssecretaris Jet Bussemaker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de ochtend een werkbezoek aan de gemeente Helden gebracht. Zij is door wethouder Rinus Janssen en de Limburgse gedeputeerde Mevrouw Wolfs ontvangen in het dorpscentrum Kerkeböske. De staatssecretaris legt in het totaal twaalf werkbezoeken af door het hele land, het bezoek aan Helden was er één van.  Tijdens dit bezoek stonden de thema´s zelfsturing en keten Wmo-WWZ-AWBZ centraal.
Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en van de diverse dorpsoverleggen uit de kernen waren uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit werkbezoek en om met de staatssecretaris en de gedeputeerde in gesprek te gaan over zelfsturing en de keten Wmo-WWZ-AWBZ, met name de integrale dagvoorzieningen.

 

Ontvangst

Uiteraard zijn alle gasten ontvangen met koffie, thee en goed stuk Limburgse vlaai. Alles werd geheel verzorgd door pupillen van Daelzicht. Zij hadden de vlaaien gebakken en serveerden, samen met vrijwilligers van Kerkeböske de stukken vlaai uit. Gelijk al een mooi voorbeeld hoe wij hier in Peel en Maas samen werken voor een goed resultaat. Een goeie ontvangst is immers al het halve werk. 

 

Projectenmarkt

Na een welkomswoordje door wethouder Rinus Janssen was er eerst een presentatie van de heer G. schmitz over wat zelfsturing nu eigenlijk is, en wat het zeker niet is. Hierop aansluitend was er een interactieve markt waar vijf projecten gepresenteerd werden. De staatssecretaris en de andere gasten konden hier uit eerste hand horen hoe een en ander in de praktijk werkt. De gepresenteerde projecten waren:

  •  Dagvoorziening

    • Buurt aan Zet uit Panningen
    • Leefbaarheid in Koningslust en Grashoek
    • Maatschappelijke stage in het bijzonder de boodschappendienst ‘Gaer Gedaon’
    • Netwerk welzijn versterkt

Mevrouw Bussemaker was zeer geïnteresseerd, luisterde goed en stelde kritische maar relevante vragen om zo nog meer inzicht te krijgen in hoe wij hier de zaken aanpakken. Na afloop bleek zij duidelijk onder de indruk. In een gesprek met alle deelnemers toonde zij haar verbazing en zelfs enige ongeloof dat het hier zo werkte. Dat iedereen, van dorpsoverleg, gemeente, welzijnsstichting en zorgaanbieder tot onderwijs en politie hetzelfde verhaal had en vanuit dezelfde overtuiging actief is. Het gaat om heelheid, met elkaar samen, vertrouwen. Dit is wat we willen, dit is hoe we werken. Als we elkaar vertrouwen geven en als we het samen doen, als we denken vanuit kansen en niet uit bedreigingen, dan komen oplossingen vanzelf. Deze boodschap is door mevrouw Bussemaker goed ontvangen en begrepen. Zij vond dat Peel en Maas, met haar aanpak van de leefbaarheid door zelfsturing een goed voorbeeld is voor andere gemeenten in het land. Zij zegde toe dat vanuit het ministerie het voorbeeld Peel en Maas in het land gepromoot zal gaan worden.

 

Proeftuin Leefbaarheid

Met de ondertekening van een convenant is vervolgens een officiële start gemaakt met de Proeftuin leefbaarheid en zelfsturing in Limburg. In deze proeftuin werken de gemeente Helden (vanaf 1 januari 2010 Peel en Maas), de gemeente Valkenburg a.d. Geul, de Provincie, de Vereniging van Kleine kernen Limburg (VKKL), Hogeschool Zuyd en de welzijnsstichtingen Vorkmeer en Traject samen. Het doel van de proeftuin is: “het versterken van de leefbaarheid in alle kernen/wijken in de regio Peel en Maas en de gemeente Valkenburg aan de Geul en het versterken, van onderop, van het zelfregisserend vermogen van burgers. Het werken aan de leefbaarheid gebeurt vanuit eenzelfde basisfilosofie over zelfsturing. Het doorlopend proces en de gebruikte methodieken/werkwijzen in beide gemeenten worden via beschrijvingen in beeld gebracht en zijn uitgangspunt om de resultaten van de proeftuin provinciebreed over te dragen. Hierdoor wordt de methodiek ´leefbaarheid door zelfsturing´ in de toekomst verankerd en komt ze beschikbaar voor meerdere gemeenten, kernen en wijken in de provincie Limburg en daar buiten”.

 

De staatssecretaris en de gedeputeerde vertrokken rond 13.00 uur uit Helden. Voor de overige gasten was er toen nog een overheerlijke lunch verzorgd door vrijwilligers van het Kerkeböske. Het ontbrak aan niets: er was een heerlijke soep, er waren broodjes, lekkere gehaktballetjes in tomatensaus en een champignonragout. Na de lunch was er nog een korte workshop waarin het principe van zelfsturing verder werd uitgediept.