Belangrijke data

Planning van nog te houden activiteiten:

 

Woensdag 29 mei 2019 om 19.30 uur Volksfeestdag i.v.m. 800 jaar bestaan van Baarlo

In het kader van de viering van het 800 jaar bestaan van Baarlo wordt op verzoek van veel verenigingen aan stichting Baarlo Leeft! (coördinator), een speciaal feestmoment gehouden en wel op 29 mei. Geen apart en extra weekend maar i.o.m. Stichting Volksfeesten dit jaar een extra Volksfeestendag. Op de avond voor Hemelvaart een spectaculaire openingsact om 19.30 uur: Circus unARTiq.
Aansluitend een swingend Meezingfestijn XXL, om samen het bijzondere jubileum te kunnen vieren.
Iets wat u zeker mee moet beleven, dus noteren in uw agenda!

 

 

 

data van reeds gehouden activiteiten in 2018-2019:

Donderdag 24 januari 2019 (inloop vanaf 19.00 uur)
Om 19.30 uur start de film Thuisland in de Engelbewaarder. (zie verder onder berichten)
Dinsdag 29 januari 2019 van 16.00-20.00 uur


informatieavond over de stand van zaken m.b.t. de reconstructie van de Napoleonsbaan.        
In de bijeenkomst in zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a te Baarlo is o.a. het definitieve ontwerp te zien en wordt het verdere proces tot realisatie nader toegelicht.

Maandag 7 januari 2019 om 18.30 uur in het gemeentehuis te Panningen

Opening Baarlo 800 jaar met logo-presentatie en overhandiging van fotoboek Baarlo Steengoed aan de burgemeester.

Maandagavond 10 december 2018 van 19.00-21.00 uur
Inloopbijeenkomst in het Raodhoas aan Antoniusplein 2 in Blerick over dijkversterking, dijkaanleg en -verlegging Baarlo – Hout-Blerick

Dinsdag 11 december 2018 van 10.30-15.00 uur
Kerstmarkt in de Engelbewaarder, Tiendvrij 18 te Baarlo.

Zaterdag 26 mei 2018 van 10.00-13.00 uur Feestelijke opening Repaircafe in de Engelbewaarder.(elke vierde zaterdag van de maand)

Donderdag 31 mei 2018, van 13.30 tot 17.30 uur, in zalencentrum Unitas in Baarlo, inloopbijeenkomst om bij U levende vragen te beantwoorden over het dijkversterkingsproject Baarlo – Hout-Blerick.

Maandag 28 mei 2018 om 19.30 uur Kerkeboske te Helden. Praat mee over de aanpak, prioritering etc. van de uitvoering van het project Kwistbeek

9 t/m 30 juni 2018 Internationaal Beeldhouwsymposium Baarlo Steengoed! Hieronder vermelde activiteiten vinden plaats in of rond de tent op het kasteelpark in hartje Baarlo.

9 juni 2018 om 19.15 uur Opening Baarlo Steengoed.

17 juni 2018 om 12.00 uur onthulling uitkijktoren Baarlo in het Maasdal (Romeinenweerd) en kapel ‘geraamte’ langs het schelpdenpaadje

30 juni 2018 om 15.00 uur afsluiting project Baarlo Steengoed.