Belangrijke data

Planning van nog te houden activiteiten:

Maandagavond 10 december 2018 van 19.00-21.00 uur

Inloopbijeenkomst in het Raodhoas aan Antoniusplein 2 in Blerick over dijkversterking, dijkaanleg en -verlegging Baarlo – Hout-Blerick

Dinsdag 11 december 2018 van 10.30-15.00 uur 

Kerstmarkt in de Engelbewaarder, Tiendvrij 18 te Baarlo.

Eind januari 2019 

informatieavond over de stand van zaken m.b.t.  reconstructie van de Napoleonsbaan 

 

 

 

data van reeds gehouden activiteiten in 2018:

Zaterdag 26 mei 2018 van 10.00-13.00 uur Feestelijke opening Repaircafe in de Engelbewaarder.(elke vierde zaterdag van de maand)

Donderdag 31 mei 2018, van 13.30 tot 17.30 uur, in zalencentrum Unitas in Baarlo, inloopbijeenkomst om bij U levende vragen te beantwoorden over het dijkversterkingsproject Baarlo – Hout-Blerick.

Maandag 28 mei 2018 om 19.30 uur Kerkeboske te Helden. Praat mee over de aanpak, prioritering etc. van de uitvoering van het project Kwistbeek

9 t/m 30 juni 2018 Internationaal Beeldhouwsymposium Baarlo Steengoed! Hieronder vermelde activiteiten vinden plaats in of rond de tent op het kasteelpark in hartje Baarlo.

9 juni 2018 om 19.15 uur Opening Baarlo Steengoed.

17 juni 2018 om 12.00 uur onthulling uitkijktoren Baarlo in het Maasdal (Romeinenweerd) en kapel ‘geraamte’ langs het schelpdenpaadje

30 juni 2018 om 15.00 uur afsluiting project Baarlo Steengoed.