Belangrijke data

Planning van nog te houden activiteiten:

Donderdag 18 april 2019 van 17.00-20.00 uur in de Engelbewaarder                  Inloopavond op over herinrichting Gebied Kwistbeek van Stogger(Helden) tot aan de Maas(Baarlo)

Paasmaandag 22 april 2019 kastelendag. U kunt dan de in Baarlo aanwezige vier kastelen en de r.k. kerk bezoeken. Desgewenst kunt U deelnemen aan een rondleiding. lees verder op pagina activiteiten ivm 800 jaar bestaan van Baarlo.

Woensdag 29 mei 2019 om 19.30 uur Volksfeestdag i.v.m. 800 jaar bestaan van Baarlo

In het kader van de viering van het 800 jaar bestaan van Baarlo wordt op verzoek van veel verenigingen aan stichting Baarlo Leeft! (coördinator), een speciaal feestmoment gehouden en wel op 29 mei. Geen apart en extra weekend maar i.o.m. Stichting Volksfeesten dit jaar een extra Volksfeestendag. Op de avond voor Hemelvaart een spectaculaire openingsact om 19.30 uur: Circus unARTiq.
Aansluitend een swingend Meezingfestijn XXL, om samen het bijzondere jubileum te kunnen vieren.
Iets wat u zeker mee moet beleven, dus noteren in uw agenda!

16 juni Onthullingen en overdracht van de 6 beeldhouwwerken Baarlo Steengoed!

6 juli Groot concert Fanfare Eendracht op Markt in Baarlo

13-14-15 aug. Kindervakantiewerk activiteiten

16 augustus Theater op Straat avond-acts: ‘Holiday on Delay’ en ‘Fire-Fingers’; omlijst door muziek

18 augustus 10e Theater op Straat festival

1 september  Wandelen Baarlo – dit jaar speciaal langs de 6 onthulde beeldhouwwerken.

7-8 september Rondje kunst Baarlo door stichting Kunst en Cultuur.

29 september Scholierenloop Unicef in Baarlo, 10.00–15.00 uur.

20 oktober Presentatie speciale (50e) editie van Sprokkeling in kader Baarlo 800 jaar.

16 november Opening fotoexpositie in kerk in kader van Baarlo 75 jaar bevrijd.

17 november H.Mis en Herdenking in kader Baarlo 75 jaar bevrijd; aansluitend bezoek expo.

23 november Twee lezingen (14.00 en 16.00 uur) in Kerkzaaltje rond thema Baarlo 75 jaar bevrijd;
Aansluitend bezoek expo (expo ook 24 nov.).

24 december Levende Kerststal op Markt vanaf 15.30 uur; aansluitend om 16.30 uur Kinderkerst.

Algemeen
VVBaarlo: werkt aan lancering lanceren van ‘n speciale drank ter ere van Baarlo 800 jaar.
VVVBaarlo: Initiatief Baarlo opfleuren met bloembakken aan lantaarnpalen in kader Baarlo 800 jaar

 

 

 

data van reeds gehouden activiteiten in 2018-2019:

Donderdag 24 januari 2019 (inloop vanaf 19.00 uur)
Om 19.30 uur start de film Thuisland in de Engelbewaarder. (zie verder onder berichten)
Dinsdag 29 januari 2019 van 16.00-20.00 uur


informatieavond over de stand van zaken m.b.t. de reconstructie van de Napoleonsbaan.        
In de bijeenkomst in zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a te Baarlo is o.a. het definitieve ontwerp te zien en wordt het verdere proces tot realisatie nader toegelicht.

Maandag 7 januari 2019 om 18.30 uur in het gemeentehuis te Panningen

Opening Baarlo 800 jaar met logo-presentatie en overhandiging van fotoboek Baarlo Steengoed aan de burgemeester.

Maandagavond 10 december 2018 van 19.00-21.00 uur
Inloopbijeenkomst in het Raodhoas aan Antoniusplein 2 in Blerick over dijkversterking, dijkaanleg en -verlegging Baarlo – Hout-Blerick

Dinsdag 11 december 2018 van 10.30-15.00 uur
Kerstmarkt in de Engelbewaarder, Tiendvrij 18 te Baarlo.

Zaterdag 26 mei 2018 van 10.00-13.00 uur Feestelijke opening Repaircafe in de Engelbewaarder.(elke vierde zaterdag van de maand)

Donderdag 31 mei 2018, van 13.30 tot 17.30 uur, in zalencentrum Unitas in Baarlo, inloopbijeenkomst om bij U levende vragen te beantwoorden over het dijkversterkingsproject Baarlo – Hout-Blerick.

Maandag 28 mei 2018 om 19.30 uur Kerkeboske te Helden. Praat mee over de aanpak, prioritering etc. van de uitvoering van het project Kwistbeek

9 t/m 30 juni 2018 Internationaal Beeldhouwsymposium Baarlo Steengoed! Hieronder vermelde activiteiten vinden plaats in of rond de tent op het kasteelpark in hartje Baarlo.

9 juni 2018 om 19.15 uur Opening Baarlo Steengoed.

17 juni 2018 om 12.00 uur onthulling uitkijktoren Baarlo in het Maasdal (Romeinenweerd) en kapel ‘geraamte’ langs het schelpdenpaadje

30 juni 2018 om 15.00 uur afsluiting project Baarlo Steengoed.