De status van rivierbed van de binnendijkse gebieden achter de primaire keringen van de Maas (Baarlo – Hout-Blerick) wordt opgeheven zodra de dijken langs de Maas zijn versterkt.

Voor een nadere toelichting lees bijgaande nieuwsbrief van het Waterschap Limburg inzake dijkversterkingen juni 2020